ANBI - De Sloot

ANBI

Statutaire Naam: Stichting De Sloot

RSIN-nummer: 862595630

Adres & Contact
Rhôneweg 6-8
1043 AH Amsterdam
+ 31 20 89 50 707
info@desloot.nl

Doelstelling
Het doel van de stichting is het exploiteren van een culturele broedplaats in de ruimste zin van het woord. Dit bestaat onder andere uit het verhuren van atelierruimte, repetitieruimte en theaterzalen aan theatergezelschappen en het programmeren van voorstellingen en andere activiteiten.

Hoofdlijnen beleidsplan
1. Het ontwikkelen van de gezamenlijke werkplek voor theatermakers in de metropoolregio Amsterdam
2. Het faciliteren van kennisuitwisseling en nieuwe samenwerkingen
tussen de huisgenoten van de broedplaats
3. Het bereiken en binden van een nieuw publiek voor theatermakers via de broedplaats
4. Het stimuleren van nieuwe initiatieven en verdienmodellen
5. Het bieden van een thuis

Bestuurssamenstelling
Bestuur/directie bestaat uit:
Rutger Gernandt 
Anne Baltus
Sanne Vanderbruggen
Vincent Rietveld

Raad van Toezicht bestaat uit:
Margreet Huizing
Tim Vermeulen
Gerben Mienis
Rinske Verdult (toehoorder)

Beloningsbeleid
Het bestuur en RVT ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
Het personeel volgt de CAO Toneel & Dans

2021

2022